Workshops

Kom sammen i mål..!

Fremtiden kommer af selv

…men vil vi præge hvad fremtiden skal bringe, så må vi i arbejdstøjet!

Ikke alle forandringer kommer i mål. Undersøgelser og min erfaring viser at indsigt, involvering og fælles engagement er væsentlige ingredienser i en succesfuld forandring. Derfor er workshop-arbejdsformen meget velegnet når vi sammen skal komme fra A til B.

Jeg tilbyder kundetilpassede workshops, hvor jeg bl.a. kan sætte dialogprocesser i spil, så alle kommer til orde – også i en forsamling på +100 personer.

Jeg foreslår også gerne, at deltagerne bruger alle sanser ved at komme væk fra konferencebordet. Når vi skaber en ny vej, ved vi ikke om det er den rette vej før vi prøver den af - og det gør en workshop muligt.


Workshopforløb kombineret med individuel coaching

Jeg er efterspurgt til ledergrupper og andre teams, som ønsker at blive styrket i dialog, beslutningsprocesser mv. Ofte tilrettelægger vi i fællesskab en proces, hvor der veksles mellem workshops for alle og fortrolig coaching af de enkelte deltagere.

Overvejelser omkring teamsammensætning kan være et element i forløbet.


Vibeke integrerer på fornem vis forskellige aspekter som kultur, strategi og kommunikation i erkendelse af, at det er samspillet mellem disse elementer, der sikrer en blivende forandring og fornyelse i organisationen. Det er en fornøjelse at opleve Vibeke kombinere en stor værktøjskasse med masser af praktisk erfaring. Hendes direkte og samtidigt respektfulde tilgang sikrer lydhør og opbakning fra ledere og medarbejdere.
/ Kim Schou Petersen, VP i EH Danfoss A/S
Vi har ønsket at arbejde med optimale vækstbetingelser. medspiller har været en fantastisk partner og vores samarbejde har muliggjort en udvikling, som vil bære organisationen ind i fremtiden.
/ Claus Flinck, IT Direktør i PFA Pension
medspiller vækkede vores motivationskraft og satte den i spil. Vores mellemleder gruppe tager nu ansvar - individuelt og som et team - og vores fælles mål for medarbejdertilfredshed er opnået!
/ Britt Hougaard, Marketingdirektør i KiMs A/S

Spørgsmål jeg ofte får

Typisk beslutter vi os for at tage et indledende og uforpligtende møde, hvor du fortæller om jeres udfordring. Måske vælger du at invitere flere deltagere. Efter et par dage tager vi kontakt, og når til enighed om eventuelt at indlede et egentlig samarbejde. Næste skridt vil så ofte være et oplæg til forløb fra min side.
At en organisatorisk udvikling bliver bæredygtig er fundamental. Derfor vil jeg i oplægget inkludere aktiviteter og organisatoriske tiltag, som sikrer at den gode udvikling fortsætter, når vort samarbejde slutter. Et eksempel kunne være, at vi som del af forløbet etablerer teams, som fremadrettet tager ansvaret for at forankre og udbygge de bærende spor, vi har lagt.
Som afslutning på vort samarbejde vil vi evaluere forløbet og identificere fokusområder for din ledelse i den forankrende fase.
medspiller har samarbejdet med mange forskellige virksomheder. Og det er min erfaring, at en organisations liv og engagement ikke er væsensforskellig på tværs af brancher og størrelse af virksomheder. Udover enkelte referencer herunder har jeg igennem min karriere haft ansvar for mange forandringer, fusioner og organisationsdesign i de virksomheder, jeg har arbejdet i.
"Med afsæt i en meget ambitiøs målsætning for virksomhedens fremtidige vækst, har Vibeke haft en afgørende rolle i at udvikle organisationen frem mod en realisering af vores mål. Vibeke integrerer på fornem vis forskellige aspekter som kultur, strategi, leder- og medarbejderudvikling, kommunikation og proces i organisationsudviklingen, i erkendelse af at det er samspillet mellem disse elementer, der sikrer en blivende forandring og fornyelse i organisationen. Det er en fornøjelse i samarbejdet med Vibeke at opleve hende kombinere en stor værktøjskasse med masser af praktisk erfaring i udvikling af mennesker og organisationer. Hendes direkte og samtidigt respektfulde tilgang til udviklingsarbejdet sikrer Vibeke lydhør og opbakning fra ledere og medarbejdere, og derigennem en forandring og udvikling der bliver virkelig og synlig i hverdagen."

/ Kim Schou Petersen, VP i EH Danfoss A/S
"Hvis vi i stand til at dele forståelsen af virksomhedens højeste mål på en måde, at den enkelte medarbejder evner og ønsker at bidrage til bundlinjen, opstår et enormt potentiale. En sådan evne kommer ikke af sig selv, men kræver optimale vækstbetingelser. Det har været disse betingelser vi på IT-området i PFA Pension har ønsket arbejde med. medspiller har i denne proces været en fantastisk partner og vores samarbejde har muliggjort en udvikling, som vil bære organisationen ind i fremtiden."

/ Claus Flinck, IT Direktør i PFA Pension
"For at realisere Den Innovative Organisation i KiMs var det nødvendigt at blive et tæt, sammentømret ledelsesteam og være i stand til at løfte vores ledelsesansvar sammen. medspiller vækkede vores motivationskraft og sætte den i spil. Den skabte energi og opnåede indsigt blev kanaliseret ind i fremadrettede aktiviteter og resultater. Vores mellemleder gruppe tager nu ansvar - individuelt og som et team - og også dialogen med de øvrige ledelseslag er styrket. Vores fælles mål for medarbejdertilfredshed er opnået!"

/ Britt Hougaard, Marketing Direktør i KiMs A/S
Jeg har i flere omgange samarbejdet med Vibeke, og har hver gang oplevet hendes meget professionel håndtering af forløbet, hvor hun helt naturligt har været med til at skabe en tryg stemning og et kreativt arbejdsmiljø. Hendes værktøjskasse virker utømmelig og hun er dygtig til at sikre at alle byder ind med deres bedste, og ubemærket tager hun - med respekt - hensyn til hver deltagers ønsker og behov.

/ René Bjørn Jensen, Chef for Project Resource Center i Nordea A/S
Alle workshops mv. tilrettelægges ud fra jeres behov og målsætning.
Kontakt mig gerne for en uforpligtende snak om hvorvidt et samarbejde kunne være noget for dig.

Flere spørgsmål?

Kontakt mig nu