Forløb og kurser

Hvad har du brug for?

Jeg tilbyder i denne periode 3 åbne forløb, som alle har fokus på at genfinde sin livsgejst og overskudet til at tage de rette, næste skridt. Alle forløb foregår på min ejendom Rodbjerggård ved Vejle Ådal.

• Bliv dit livs redaktør!
• Meditation og kropsterapi
• Fordybelses retreat


Tag endelig fat i mig for at finde ud af om et forløb kunne være noget for dig...


'Bliv dit livs redaktør!'

Kickstart dit arbejde med at leve det liv, du ønsker - og tag de første skridt!

Trives du ikke i dit arbejdsliv?
føler du dig bare magtesløs nogle gange..?
Forandrer privatlivet sig
fordi du har valgt det – og får du det resultat du ønsker?
Giver dét, du kæmper for, ikke længere livsenergi og mening?

Det intensive Livsredaktør-forløb giver dig rum, indsigter og kærlige skub mod at blive redaktør i dit eget liv! Du vil finde ressourcerne til at beslutte og handle…


Livsredaktør-forløbet over 1 ½ måned inkluderer:

Opstartssamtale
dit udgangspunkt og valg af fokus
4 x moduler (max 5 pers.)
med ny viden, værktøjer,
procesarbejde mv. - det er motiverende og lærerigt at være sammen med andre på samme mission
Midtvejssamtale
din ny-orientering
Personlig fremtidsplan, arbejdsbog og –materiale, der udleveres løbende
Opfølgningssamtale
ved forløbets afslutning, hvor udbyttet forankres
Mulighed for yderligere personlige samtaler til nedsat pris.

Det intensive udviklingsforløb handler om dig, og om at du får skabt det liv, som du gerne vil leve.

I løbet af de 4 moduler vil du få viden og værktøjer til din proces . Vi vil bla. komme ind på energi og fokusering. Og hvad det er, der kan være så svært, når vi gerne vil "flytte os" - og selvfølgelig hvordan vi kan komme omkring forhindringerne. Her vil viden fra nyere hjerneforskning være nyttig.

Vi vil også se nærmere på fortid, nutid og fremtid, og her vil du få gode inputs til, hvordan du får realiseret din personlige fremtidsplan.
Du får udleveret arbejdsbog og materiale på de enkelte moduler.

Under dine personlige samtaler med mig vil vi arbejde med at realisere din personlige fremtidsplan. Det er ofte et personligt arbejde, og jeg vil være der til at give dig støtte og små kærlige skub.

Vore samtaler har en varighed på 60 minutter. Oplever du at du har behov for personlige samtaler ud over de programlagte 3 samtaler, vil det være muligt til en favorabel pris.

Hvor
Rodbjerggaard, Vorkvej 73, 6040 Egtved (Vejle)

Pris
Hele forløbet koster kr. 4.850,- + moms. Beløbet kan betales i 4 rater.

Yderligere personlige samtaler kan tilbydes til reduceret pris, nemlig til kr. 675,- per samtale.

Kontakt mig for at finde ud af om forløbet er noget for dig...


'Meditation og kropsterapi'

Har du ikke "forbindelse" mellem hovede og krop?

Over 5 tirsdage vil vi søge at forstå, hvad vores krop kæmper med at fortælle os. Vi vil genskabe forbindelsen mellem vores hovede og krop, så vi bliver bedre til at navigere. Og bevidst kan tilvælge, det vi har brug for - og fravælge hvad der ikke gør os godt.

Måske har du kropslige skavanker, der kommer igen og igen? Det kan også være at dit nervesystem er overbelastet og du har symtomer på stress?

Forløbet er oplevelsesorienteret og vi gør brug af såvel meditation som indre oplevelser i naturen.

Hvor
Rodbjerggaard, Vorkvej 73, 6040 Egtved (Vejle)

Pris
Hele forløbet med 5 mødedage koster kr. 1.950,- + moms. Beløbet kan betales i 2 rater.

Kontakt mig for at finde ud af om forløbet er noget for dig...


'Fordybelses retreat'

Har du brug for ro og også støtte til at komme videre?

Du sætter dagsordenen i naturens rolige ramme med mig som din rejseleder.


Vi starter med at afklare, hvad du har brug for at arbejde med. Vi opstiller fokuspunkter, og ser på hvordan du selv kan arbejde med dem i ro og stilhed (og uden mobil mv.).

Herefter vil naturen, shelteret og bålstedet være dine omgivelser for din personlige rejse.

Råvarer, brænde, drikkevarer, morgenmad, sengetøj mv. vil være til din disposition. Der er adgang til toilet.

Næste morgen ankommer jeg igen, og vi genoptager dialogen med udgangspunkt i dine opdagelser over aftenen/natten.

Jeg opholder mig på gården 2 minutters gang fra shelteret, og kan tilkaldes under hele opholdet.


Hvornår
• Dag 1: Mødetid omkring kl. 16:30
• Dag 2: Farvel omkring kl. 10:30

Hvor
Rodbjerggaard, Vorkvej 73, 6040 Egtved (Vejle)

Pris
Hele forløbet med samtaler, overnatning og forplejning koster kr. 1.900,- + moms. Beløbet kan betales i 2 rater.

Kontakt mig for at finde ud af hvad dette ophold kan gøre for dig...
Andre praktiske informationer

Tilmelding til mine forløb og kurser er som udgangspunkt bindende efter 14 dages fortrydelsesret.
Jeg har dog forståelse for, at du kan blive forhindret. Der vil derfor ved framelding indtil 14 dage før opstart kunne refunderes det indbetalte beløb fratrukket kr. 450,- til dækning af administration.
Der tages forbehold ved for få tilmeldte. I så fald tilbydes ny opstarts dato eller det indbetalte beløb refunderes.
Dette gælder også såfremt jeg selv må aflyse grundet sygdom.
Jeg er forpligtet til fuld fortrolighed med hensyn til alle oplysninger, som jeg kommer i besiddelse af i forbindelse med vores samarbejde. Jeg har tavshedspligt, og personoplysninger om dig er udelukkende til anvendelse for det samarbejde, som vi har.
Min registrering af oplysninger om dig forudsætter dit samtykke. Derfor vil du ved vores første møde få udleveret og gennemgået en samtykkeerklæring, som jeg herefter beder dig underskrive.
Ifølge persondataloven skal dine personoplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Jeg gemmer dine personoplysninger på en PC med begrænset adgang, og som er placeret i kontrollerede faciliteter.
Vær venligst opmærksom på, at min mail ikke er krypteret. Du anbefales derfor kun at skrive korte mails uden alt for private oplysninger. Husk derfor ingen følsomme personoplysninger i mailhenvendelser.
Du har ret til at få registrerede oplysninger om dig hos mig afstemt, slettet eller udleveret, og du kan til enhver tid trække dit samtykke om min registrering tilbage via henvendelse til mig.
Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes. Personoplysninger gemmes højst i 12 måneder efter brug.
Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. Persondatalovens § 58, stk. 1.