Erhvervsterapi

Et handlingsorienteret forløb mellem medarbejder og leder giver den bedste forudsætning for at øge trivsel og effektivitet fremadrettet

Vi skal trives for at levere gode resultater

Et handlingsorienteret forløb for både medarbejder(e) og leder giver den bedste forudsætning for at øge trivsel og effektivitet fremadrettet.

Øget belastning og/eller forandringer kan udfordre samarbejdet mellem leder og medarbejder og give knas i dialogen. Undlad at sætte dialogen ”on hold” og søge isoleret at eksportere udfordringerne til ekstern professionel hjælp.

På mine interviews af +25 ledere ligger valget klart på at sætte trepartsmøde i spil. Ved et trepartsmøde er medarbejder og leder i dialog, faciliteret af en uvildig medspiller med det sigte at genvinde balancen og performance i arbejdssituationen.

Samspillet mellem medarbejder og leder går styrket ud af forløbet, og den væsentlige dialog er genoprettet!

Alle kan komme i belastningssituationer, der kræver dialog og handling. Stress er et eksempel på en belastningstilstand, der kræver hjælp og handling - ikke kun hos den belastede, men også i den helhed, som den ramte arbejder i.


Et handlingsorienteret forløb giver et bæredygtigt resultat

Et forløb vil typisk opstartes med indledende samtaler med medarbejder hhv. leder og afsluttes med et trepartsmøde.

Midtvejsmøder vil sikre at lederen er involveret, og der er åbnet et rum til faciliteret dialog om eventuelle issues i relationen medarbejder:leder og/eller medarbejder:team.

Jeg tilbyder alene skræddersyede forløb. Der er ikke to situationer, der er ens, og vægtningen af eksempelvis håndtering af trivselsproblematikker og performance coaching er derfor altid unik. Trepartsmøderne doseres i samme ånd.

Jeg har haft fornøjelsen af at arbejde sammen med Vibeke gennem flere transitioner som leder. Jeg har i min udvikling nydt godt af hendes særlige evne til at spotte de ømme punkter og konstruktivt udfordre og inspirere til handling. Mit samarbejde med Vibeke har således uden tvivl bidraget positivt til min udvikling som leder og som menneske.
Jeg har arbejdet sammen med Vibeke i forbindelse med udvikling af mig selv og min organisation. Vibeke forstår problemstillingerne og har været en god sparing til min egen personlig udvikling såvel som til udvikling at min organisation. Vibeke har en god direkte, udfordrende og konstruktiv dialog form der kan bruges i praksis. Jeg kan bestemt anbefale et samarbejde med Vibeke

Vibekes værktøjskasse virker utømmelig, og med største naturlighed skaber hun et trygt og kreativt fællesskab, hvor vi udvikler os. Vibeke tager ubemærket og respektfuldt hensyn til de behov, hver af os sidder med

Spørgsmål jeg ofte får

Et erhvervsterapeutisk forløb indeholder samtaler med dig og samtaler, hvor også din leder er med i dialogen. Vores individuelle samtaler er dit frirum til at få støtte, inspiration og kærlige skub til at håndtere de problemstillinger, der er hindrende for din trivsel.
At forløbet er handlingsrettet betyder, at det har fokus på at handle for at højne din trivsel - og at der skal handles for at komme i mål. Og det kan være dig og/eller din leder eller jer begge, der vil justere.
Vores individuelle samtaler kan foregå i mine erhvervslokaler og/eller på din arbejdsplads. Jeg forslår ofte en kombination, og også hvor min ejendoms dejlige natur og sheltre bliver taget i brug. Vi vil sammen lave en plan - og justere hvis vi får behov for det.
Hvert forløb tilrettelægges så det passer til din situation.
Ofte deltager din leder i mindst ét trepartsmøde i gennem forløbet og forløbet afsluttes med et trepartsmøde, hvor vi evaluerer sammen og sikrer at din trivsel holder fremadrettet.
I nogle tilfælde kan et trepartsmøde indlede det erhvervsterapeutiske forløb. Alternativt er det væsentligt, at jeg har en indledende dialog med dig såvel som din leder for at fokusere forløbet og det fælles arbejde med at højne din trivsel.
Alle samtaleforløb er forskellige - fordi vi er forskellige og fordi vores "baggage" har forskellig tyngde. Derfor vil der tilrettelægges et forløb, der passer til din situation.
Der er forsket i effekten af samtaler, og det er konkluderet, at en oplevelse af forbedret trivsel kan opnås efter 4-6 samtaler. Det vil være den viden, vi tager med os, når dit forløb tilrettelægges.
At starte op med at arbejde med sig selv kan være nyt for dig...Herunder bringer jeg et lille udpluk af andres oplevelser af et forløb med mig:
”Jeg føler mig meget tryg i Vibekes ”hænder” og kan mærke, der er både stor kompetence og et nærværende menneske tilstede i vores samtaler. Når jeg går derfra, kan jeg altid fornemme, at jeg har rykket mig…”
"Mit samarbejde med Vibeke Batting har været virkelig godt. Jeg har arbejdet sammen med Vibeke i forbindelse med udvikling af mig selv og min organisation. Vibeke forstår problemstillingerne og har været en god sparing til min egen personlig udvikling såvel som til udvikling at min organisation. Vibeke har en god direkte, udfordrende og konstruktiv dialog form der kan bruges i praksis. Jeg kan bestemt anbefale et samarbejde med Vibeke."
"Sjældent møder man et menneske, der ikke bare lytter, men observerer og forstår udfordringer og visualiserer disse på en fantastisk og befriende måde. Tak fordi du så lige i gennem mig på den empatiske og behagelige måde. Du fangende straks ubalancen, det at noget ikke stod snor lige, og bekræftede, at dette egentlig heller ikke er nødvendigt bare man forholder sig til det, et overspring er vel menneskeligt. Jeg har alle dage været et nærmest grotesk ærligt menneske, bare ikke altid over for mig selv. Du har fået mig til at se indad og lytte til indre drømme og manglende handlinger".
"Jeg har i flere omgange samarbejdet med Vibeke, og har hver gang oplevet hendes meget professionel håndtering af opgaven, hvor hun helt naturligt har været med til at skabe en tryg stemning og et kreativt arbejdsmiljø. Hendes værktøjskasse virker utømmelig og hun er dygtig til at sikre at alle byder ind med deres bedste, og ubemærket tager hun - med respekt - hensyn til alle parters ønsker og behov."
"Vibeke har en enestående evne til at sætte sig ind i alle typer af problemstillinger. Eftertænksom dialog med et meget godt udbytte er resultatet."
Ja, jeg har naturligvis tavshedspligt og følger Psykoterapeutforeningens etiske regelsæt.
Dansk Psykoterapeutforeningen, som jeg er medlem af, giver et bud på beskrivelse af forskellene her.

Andre spørgsmål?

Kontakt mig nu