Priser

En god investering i trivsel og resultater

Priser på samtaler

Prisen for en personlig session af en times varighed er kr. 750,-. Klippekort på 3 samtaler koster kr. 2.150,-. Samtalerne foregår i mine erhvervslokaler i Egtved, Vejle

Jeg tager imod kontanter samt MobilePay (ikke Dankort eller andre kort).

Betales samtalerne af din arbejdsgiver tillægges moms. Ønsker du, at samtalerne skal foregå på din arbejdsplads, så kontakt mig for at aftale nærmere.


Priser på erhvervsterapi

Erhvervsterapi tilrettelægges som et forløb, der passer til netop din/jeres situation. Som rettesnor er min timepris for en personlig samtale på arbejdspladsen kr. 900,- + moms. Transportomkostninger kan tillægges.

Faciliterede Trepartssamtaler mellem medarbejder og leder varer typisk 1,5 - 2 timer. Timeprisen er kr. 1.025,- + moms. Transportomkostninger kan tillægges.


Priser på workshops

Jeg udarbejder et særligt tilbud for en workshop/et kombineret workshop-coachingforløb med udgangspunkt i vores indledende, uforpligtende dialog.

´

Andre praktiske informationer

ENKELTE SAMTALER
Ved afbud senest 24 timer inden sessionens start, kan sessionen rykkes til et andet tidspunkt.
Samme gør sig gældende for mig.
FORLØB OG KURSER
Tilmelding til mine forløb og kurser er som udgangspunkt bindende efter 14 dages fortrydelsesret.
Jeg har dog forståelse for, at du kan blive forhindret. Der vil derfor ved framelding indtil 14 dage før opstart kunne refunderes det indbetalte beløb fratrukket kr. 450,- til dækning af administration.
Der tages forbehold ved for få tilmeldte. I så fald tilbydes ny opstarts dato eller det indbetalte beløb refunderes.
Dette gælder også såfremt jeg selv må aflyse grundet sygdom.
WORKSHOPS
Alle workshops betales senest 8 dage efter afholdelse af arrangementet.
Aflysning:
Ved aflysning opkræves altid kr. 450,- til dækning af administration. Herudover gælder følgende:
-Under 14 dage før opkræves 50% af den aftalte pris.
-Under 7 dage før opkræves 100% af den aftalte pris.
Hvis du får brug for at flytte datoen for arrangementet, vil dette som regel kunne lade sig gøre uden beregning ved aftale om en ny dato inden for den kommende måned. Bliver jeg selv syg, vil jeg også søge at flytte workshoppen med uændrede vilkår. Lader dette sig ikke gøre aflyses.
Jeg er forpligtet til fuld fortrolighed med hensyn til alle oplysninger, som jeg kommer i besiddelse af i forbindelse med vores samarbejde. Jeg har tavshedspligt, og personoplysninger om dig er udelukkende til anvendelse for det samarbejde, som vi har.
Min registrering af oplysninger om dig forudsætter dit samtykke. Derfor vil du ved vores første møde få udleveret og gennemgået en samtykkeerklæring, som jeg herefter beder dig underskrive.
Ifølge persondataloven skal dine personoplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Jeg gemmer dine personoplysninger på en PC med begrænset adgang, og som er placeret i kontrollerede faciliteter.
Vær venligst opmærksom på, at min mail ikke er krypteret. Du anbefales derfor kun at skrive korte mails uden alt for private oplysninger. Husk derfor ingen følsomme personoplysninger i mailhenvendelser.
Du har ret til at få registrerede oplysninger om dig hos mig afstemt, slettet eller udleveret, og du kan til enhver tid trække dit samtykke om min registrering tilbage via henvendelse til mig.
Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes. Personoplysninger gemmes højst i 12 måneder efter brug.
Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. Persondatalovens § 58, stk. 1.