Samtaler - psykoterapi

Genfind roen og drivet til at være din egen livsredaktør

Genfind din livsgejst og find overskud til at tage de rette næste skridt

Det kan være tiden er kommet til at stoppe op og undersøge, hvilken vej du skal gå for at komme videre i livet. Det kan være, at privatlivet forandrer sig i en ugunstig retning, eller situationer opstår på arbejdspladsen, der gør, at arbejdsopgaverne bliver uoverskuelige. Det, som du har kæmpet for, giver måske ikke længere livsenergi og indhold?

Stress er et eksempel på en kritisk belastningstilstand, der kan opstå, når vi oplever vedvarende ubalance i jobsituationen, relationer og/eller personlige værdier. Og vi er i livsfare, hvis vi fastholder os i den tilstand.


Forandringen starter med DIN aktive beslutning

Jeg tilbyder samtaler for at give dig den støtte, det løft, det spark, den indsigt og det mod, som du har brug for til at finde frem til at tage styringen og leve det liv, du ønsker. Du vil erfare, at du besidder masser af kraft og ressourcer i dig selv til at træffe de beslutninger, der er nødvendige for dig. Og føre dem ud i livet, et bedre liv!

Meditation, mindfulness og ophold i naturen kan supplere vore samtaler.


Jeg føler mig meget tryg i Vibekes ”hænder” og kan mærke, der er både stor kompetence og et nærværende menneske tilstede i vores samtaler. Når jeg går derfra, kan jeg altid fornemme, at jeg har rykket mig…”
Vibeke har en god direkte, udfordrende og konstruktiv dialog form der kan bruges i praksis. Jeg kan bestemt anbefale Vibeke"

Sjældent møder man et menneske, der ikke bare lytter, men observerer og forstår udfordringer og visualiserer disse på en fantastisk og befriende måde. Tak fordi du så lige i gennem mig på den empatiske og behagelige måde. Jeg har alle dage været et nærmest grotesk ærligt menneske, bare ikke altid over for mig selv. Du har fået mig til at se indad og se mine manglende handlinger

Spørgsmål jeg ofte får

Det er dig, der kender dit liv og hvordan det er at være dig. Og hvad der er vigtigt for dig at arbejde med -lige nu- er altid udgangspunktet i vores dialog. Jeg har ingen "interviewguide"" og vi starter heller ikke med din barndom... Vi tager afsæt i din virkelighed nu og her, og der er ikke noget, jeg skal vide eller forstå, før vi arbejder.
Jeg vil typisk starte samtalen med at spørge ind til, hvad du bakser med eller undres over her og nu. I den videre samtale støtter jeg dig til at se på dig selv og dine ressourcer og guider dig til at skabe og leve det liv, du ønsker dig. Vores dialog er dit frirum til at udforske, hvad der trænger sig på - lige nu. Jeg stiller spørgsmål, foreslår nye vinkler at anskue dit liv med, deler psykologiske fakta mv.
En individuel samtale foregår i mine erhvervslokaler i Egtved, Vejle. Det er et fortroligt sted, hvor du trygt kan arbejde med det, der er vigtigt for dig.
Jeg følger Psykoterapeutforeningens etiske regelsæt, hvilket betyder, at jeg er underlagt tavshedspligt og løbende superviseres af uddannede psykoterapeuter.
Ønsker du at vide noget om hvad psykoterapi er kan du læse om Dansk Psykoterapeutforenings beskrivelse her.
Bemærk at Psykoterapeut ikke er en beskyttet titel. Alle kan – uanset om de har en uddannelse eller ej – sætte et skilt på døren og tage imod klienter. Det skyldes, at staten ikke har fastsat regler for, hvornår en person må kalde sig for psykoterapeut.
Derfor er mit medlemsskab i Dansk Psykoterapeutforening et kvalitetsstempel og din garanti for, at jeg har tilstrækkelig uddannelse og erfaring til at hjælpe dig videre. Jeg har således en fireårig psykoterapeutuddannelse bag mig og den lever op til en række kriterier om grunduddannelse og erhvervserfaring.
Det hele starter med din aktive beslutning om at arbejde med dig selv!
Gennem vore samtaler vil du få en klarere og klarere indsigt i hvordan du lever dit liv og hvor du gerne vil ændre noget. Oftest vil du også i løbet af de første samtaler tage en eller flere beslutninger, der vil medføre forandringer i dit liv.
En øget bevidsthed omkring dig og dit liv forsvinder ikke såfremt du fastholder fokus på at undre dig over din adfærd, tanker og følelsesmæssige reaktioner i hverdagen. Beslutter du dig for at fastholde fokus, vil det arbejde vi har startet op fortsætte... Valget er dit.
Mange holder fast i sit "frirum" ved at fortsætte med samtaler med et længere interval mellem samtalerne - som opfølgning eller for at blive på den sti, der er blevet lagt i samtaleforløbet. Atter andre bliver del af en gruppe/netværk, hvor der arbejdes personligt. Et menneskes liv lever ikke af sig selv, men kræver at blive ført...
Alle samtaleforløb er forskellige - fordi vi mennesker er forskellige... Vores "baggage" har forskellig tyngde, og vi kan leve vort liv på mange måder. Der er forsket i effekten af samtaler, og det er konkluderet, at oplevelse af en forbedret livskvalitet allerede kan opnås efter 4-6 samtaler.
Forskningen viser også, at fortsat fokus er væsentlig for varig effekt. Mange fortsætter med samtaler med et længere interval mellem samtalerne. Andre bliver del af en gruppe/netværk, hvor der arbejdes personligt. Jeg tror, at det vigtigste er at blive ved med at "kigge på sig selv" og undre sig - og det kan så være, at man har brug at blive støttet i at oparbejde denne gode vane.
Du kan være midt i en uoverskuelig situation eller et større personligt dilemma, hvor du oplever et behov for støtte til at komme videre. Det kan også være, at du egentlig synes dit liv er OK, men går lidt med følelsen af, at der mangler noget - at livet og ikke mindst dig selv har mere at byde på. Du kan også være i en ond spiral af stress, magtesløshed og negativ energi og ønsker at genvinde lysten og evnen til at få et arbejdsliv i balance. Og sådan kan jeg fortsætte...
Der er ikke en "rigtig/forkert" eller for "lille/stor" anledning til at ville kigge på sit liv med en rejseleder som jeg ved din side. I bund og grund handler det om, at du aktivt beslutter dig for, at du ønsker en ændring eller udvikling fra hvor du er i dag, og at du overvinder den hurdle der kan ligge i at tage kontakt til eksempelvis mig for få støtte til det.
Ethvert menneske har frihed til at vælge sit eget liv og sit eget livsindhold. Men i nogle sammenhænge eller i nogle livsperioder kan det være uoverskueligt og skræmmende at træffe valg. Også fordi valg som regel indeholder både et fravalg af det kendte og et tilvalg af noget nyt og ukendt.
At starte op med at arbejde med sig selv i eksempelvis et samtaleforløb kan godt virke lidt voldsomt... Du får et fortroligt og spørgende vidne til dit liv og jeg ser dig som den du er. Herunder bringer jeg et lille udpluk af andres oplevelser af et forløb med mig:
”Jeg føler mig meget tryg i Vibekes ”hænder” og kan mærke, der er både stor kompetence og et nærværende menneske tilstede i vores samtaler. Når jeg går derfra, kan jeg altid fornemme, at jeg har rykket mig…”
"Mit samarbejde med Vibeke Batting har været virkelig godt. Jeg har arbejdet sammen med Vibeke i forbindelse med udvikling af mig selv og min organisation. Vibeke forstår problemstillingerne og har været en god sparing til min egen personlig udvikling såvel som til udvikling at min organisation. Vibeke har en god direkte, udfordrende og konstruktiv dialog form der kan bruges i praksis. Jeg kan bestemt anbefale et samarbejde med Vibeke."
"Sjældent møder man et menneske, der ikke bare lytter, men observerer og forstår udfordringer og visualiserer disse på en fantastisk og befriende måde. Tak fordi du så lige i gennem mig på den empatiske og behagelige måde. Du fangende straks ubalancen, det at noget ikke stod snor lige, og bekræftede, at dette egentlig heller ikke er nødvendigt bare man forholder sig til det, et overspring er vel menneskeligt. Jeg har alle dage været et nærmest grotesk ærligt menneske, bare ikke altid over for mig selv. Du har fået mig til at se indad og lytte til indre drømme og manglende handlinger".
"Jeg har i flere omgange samarbejdet med Vibeke, og har hver gang oplevet hendes meget professionel håndtering af opgaven, hvor hun helt naturligt har været med til at skabe en tryg stemning og et kreativt arbejdsmiljø. Hendes værktøjskasse virker utømmelig og hun er dygtig til at sikre at alle byder ind med deres bedste, og ubemærket tager hun - med respekt - hensyn til hver deltagers ønsker og behov."
"Vibeke har en enestående evne til at sætte sig ind i alle typer af problemstillinger. Eftertænksom dialog med et meget godt udbytte er resultatet."
Ja, jeg har naturligvis tavshedspligt og følger Psykoterapeutforeningens etiske regelsæt.
Dansk Psykoterapeutforeningen, som jeg er medlem af, giver et bud på beskrivelse af forskellene her.

Andre spørgsmål?

Kontakt mig nu